Gestió de centre CSMMB

Gestió de centre CSMMB

Des del novembre del 1990 al maig de 1993 vaig acceptar el càrrec de Cap d´Estudis que em va proposar la Directora del centre: Sra.Francesca Ruiz.

Des del maig del 1993 al maig del 1997 vaig ser Secretària Acadèmica del Conservatori formant part de l’equip de la Sra Francesca Ruiz (Directora) amb el Sr. Miquel Martí (sots-director) i el Sr. Jordi Codina (Cap d´Estudis).

Sóc membre del Consell Escolar des del 2006.