Piano

Piano

Vaig començar a estudiar piano als cinc anys. A la meva família no hi havia cap músic  i els meus pares no tenien cap intenció  de fer-me’n  estudiar .A l’ escola van veure que a l’ hora del pati en lloc d’ anar a jugar, me n'anava  a la classe  on ensenyaven piano i em quedava sempre a escoltar. Ho van dir als meus pares  i així vaig començar a fer classes de música.

Als vuit anys vaig entrar al Conservatori Municipal de Barcelona on hi vaig fer piano amb el mestre Josep Caminals, obtenint el Títol Superior.

Vaig tenir excel·lents professors d’altres especialitats: Poch, Ferrer, Oltra, Massià, Cateura, Ribó.

Posteriorment vaig ampliar els estudis amb Jeanne-Marie Darré, professora del Conservatori de París.

En el “1er Concurso de Interpretación Musical  de Radio Nacional de España y la Dirección  General de Bellas Artes” vaig obtenir una “ Menció especial “ del Jurat.

Vaig obtenir Menció d’ Honor de Solfeig i Menció d’ Honor de Piano.