Pedagogia especialitzada

Pedagogia especialitzada

Vaig estudiar Magisteri  i me’n vaig adonar que volia especialitzar-me en deficients i en particular en nens deficients sensorials( sords).

Sembla una contradicció estudiar música i al mateix temps pedagogia per a sords. Però, precisament el fet de que no poguessin sentir la música  és el que em va fer tirar per aquest camí.

Vaig treballar nou anys a l’Institut Català de Sords com a mestra-logopeda.

D’aquesta experiència en va sortir una pel·lícula didàctica i una ponència sobre l’aplicació de la música en l’ensenyament de la parla al nen sord que vam presentar  al Congrés  d’educadors del deficient auditiu.

Després , per oposició, vaig entrar de mestra  al Centre Municipal Fonoaudiològic i hi vaig treballar set anys.

Vaig residir un mes a Zagreb per aprendre el mètode del Centre Suvag dedicat a la reeducació de persones sordes.

L’experiència de treballar amb sords  m’ha estat molt enriquidora professionalment i humanament.